Zemeljski plin

Zemeljski plin vsebuje preko 96% metana in je kot takšen brez barve, okusa in vonja. Varnostni razlogi zaradi lažje detekcije plina ob morebitnem uhajanju diktirajo dodajanje vonja pred distribucijo plina v omrežje. Plin zgoreva z modrim plamenom in je lažji od zraka.

Individualni porabniki zemeljskega plina se z gorivom oskrbujejo preko hišnega priključka, vezanega na distributerjev sekundarni razvod plinovodnega omrežja. Pred priključitvijo na omrežje je potrebno pridobiti soglasje pristojnega distributerja. K vlogi je potrebno priložiti dokumentacijo, ki jo zahtevata distributer ter veljavna zakonodaja, npr. dovoljenje upravnih organov, potrdilo o lastništvu objekta, soglasje in mnenje dimnikarske službe o ustreznosti dimnika in dimnovodnih naprav, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma projekt za izvedbo plinske instalacije.

Kisik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Stisnjen zrak

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Tehnični plini

Kisik, dušik, argon, ogljikov dioksid, vodik in tisoč drugih: tehnični plini so eden osnovnih elementov tehničnega razvoja moderne dobe. Spremljajo nas na vsakem koraku našega vsakdana. Uporabljamo jih v takorekoč vseh industrijskih procesih, od živilske do avtomobilske industrije, od kemične do metalurške, od obdelave kovin do rabe na področju varstva okolja in medicine. Pridobljene iz zraka s fizikalnimi procesi ali pa kot sekundarne produkte pri proizvodnih procesih (kar občutno prispeva k optimizaciji virov), dobavljamo tehnične plini v odvisnosti od karakteristik uporabe in količin bodisi v plinski fazi (jeklenke ali cevovodi) ali v tekočem stanju (utekočinjeni plini v rezervoarjih) z različnimi stopnjami čistosti.